Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli, działali i dalej działają w naszym Stowarzyszeniu***

Przyjęcie do szkoły

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego
w roku szkolnym 2018/2019
planujemy utworzyć klasy z II etapu edukacji szkolnej: IV, V, VI, VII i VIII.
Wzory obowiązujących dokumentów (podanie i kwestionariusz) są dostępne 
w sekretariacie szkoły (gabinet nr 4 - parter) lub na naszej stronie internetowej.
 
 ZAPRASZAMY DO KONTYNUOWANIA NAUKI!!!
 
O przyjęciu do szkoły decyduje termin złożenia podania i świadectwa
-) zapis ucznia do szkoły  po uwzględnieniu średnich ocen ze świadectwa co najmniej 4,00
-) oraz po stwierdzeniu, iż ocena z zachowania jest co najmniej dobra.
 

 ZAPRASZAMY DO KONTYNUOWANIA NAUKI W NASZEJ NOWEJ SZKOLE!!!

 Nasze dane adresowe: 
Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 2
tel. 913070946, kom. 533230264
e-mail: psowpyrzycach@interia.pl