Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli, działali i dalej działają w naszym Stowarzyszeniu***

Sponsorzy

Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe działa od 10.02.2011 roku

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą działalność i są sponsorami nagród w konkursach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie:

1. Składnica Maszyn Rolniczych "ROLNIK" w Pyrzycach - Pan Prezes  Mirosław Zakrzewski: www.smrrolnik.pl

2. Bank Spółdzielczy w Pyrzycach

3. Bank Pekao S.A. Oddział w Pyrzycach

4. Bank BGŻ w Pyrzycach

5. Własciciel apteki "ZDROWIE" w Pyrzycach - Pan Dominik Kulpa

6. Członkowie naszego Stowarzyszenia

7. Państwo Małgorzata i Piotr Dalke

8. Pan Jan Kuleta - kierownik sprzedaży SMR "Rolnik" w Pyrzycach

9. Barbara Gołębiowska -Ubezpieczenia w Pyrzycach

10. Allianz - ubezpieczenia: Pani Magdalena Majewska

11. Starosta Pyrzycki - Pan Wiktor Tołoczko

12. ...