Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli, działali i dalej działają w naszym Stowarzyszeniu***

ECDL - certyfikaty

 ECDL dla Ucznia 

Uczniowie to najliczniejsza grupa spośród ponad 150.000 osób, które od roku 1997 podjęły w Polsce proces certyfikacji ECDL. Dla wielu z nich zdobycie ECDL to pierwszy poważny egzamin w życiu.
Szkolenia przygotowujące do egzaminów realizowane są najczęściej w ramach zajęć z informatyki a szkolne pracownie komputerowe posiadają status Laboratorium Edukacyjnego ECDL (jego uzyskanie jest bezpłatne). Jest wiele gimnazjów, które program nauczania informatyki (poza podstawą programową) opierają na ECDL, a uczniowie kończąc szkołę zdają egzaminy ECDL i otrzymują certyfikat.

Dla uczniów ostatnich lat nauki w liceach i technikach ważnym argumentem przemawiającym za przystąpieniem do zdawania egzaminów ECDL jest fakt, iż w Polsce studenci posiadający Certyfikat ECDL mogą być na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwolnieni z obowiązków udziału w zajęciach i egzaminach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Uczniowie szkół podstawowych, zwłaszcza Ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z komputerem powinni przystąpić do dwóch pierwszych egzaminów z grupy BASE, nie nastawionych na konkretne aplikacje:

 • ECDL B1 - Podstawy pracy z komputerem
 • ECDL B2 - Podstawy pracy w sieci

Pozwala to zarówno uczniowi jak i nauczycielowi na wyznaczenie konkretnego celu –

opanowania w systematyczny sposób podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem, pocztą elektroniczną oraz przeglądarką internetową.

W kolejnym etapie (gimnazjum, szkoły zawodowe) rekomendujemy zdobywanie pełnego certyfikatu ECDL BASE:

 • ECDL B1 - Podstawy pracy z komputerem
 • ECDL B2 - Podstawy pracy w sieci
 • ECDL B3 - Przetwarzanie tekstów
 • ECDL B4 - Arkusze kalkulacyjne

i rozpoczęcie zdobywania certyfikatu ECDL STANDARD, poprzez zdawanie wybranych egzaminów z grupy STANDARD:

 • ECDL S1 - Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • ECDL S2 - Użytkowanie baz danych
 • ECDL S3 – IT Security
 • ECDL S4 - Edycja obrazów
 • ECDL S5 - Zarządzanie Projektami
 • ECDL S6 - Web Editing
 • ECDL S7 - Współpraca on-line
 • ECDL S8 - CAD 2D

Następny krok to zdobycie certyfikatu ECDL STANDARD – czyli dopełnienie zdawania już trzech egzaminów z grupy STANDARD.

Ten krok można realizować już na etapie nauki w starszych klasach gimnazjum lub w liceum i technikum. W wielu szkołach

uczniowie, zwłaszcza Ci opiekujący się szkolną witryną internetową wybierają także egzamin ECDL S6 Web Editing,

jako jeden z trzech albo dodatkowy, który można umieścić na certyfikacie ECDL PROFILE.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ecdl.pl